Този сайт използва бисквити - Повече Информация. Приемам
Активни Потребители: 5 Гости: 68
Активни регистрирани потребители
0:10:09 - Tbot [Bot] [46]
Viewing Picture
54:33:07 - Google [Bot] [3676]
Снимка
313:08:09 - Semrush [Bot] [546349]
Тема
88:24:36 - Bing [Bot] [12983]
Тема
165:19:26 - Ahrefs [Bot] [88131]
Тема
Активни анонимни потребители
0:13:51 [0]
Тема
0:13:09 [0]
Тема
0:02:02 [0]
Тема
0:10:11 [0]
Тема
0:03:44 [0]
Статии
0:07:09 [0]
Тема
0:07:41 [0]
Статии
0:08:53 [4]
Добави Нова Тема
0:02:22 [0]
Тема
0:11:39 [0]
Тема
0:13:28 [0]
Тема
0:12:23 [0]
Тема
0:08:40 [0]
Тема
0:09:43 [0]
Теми на потребител
0:05:43 [0]
Потребителски профил
0:06:06 [0]
Тема
0:05:00 [0]
Тема
0:11:38 [0]
Тема
0:15:00 [0]
Тема
0:05:22 [0]
Тема
0:00:33 [0]
Тема
0:02:45 [0]
Тема
0:10:04 [0]
Тема
0:09:02 [0]
Тема
0:09:24 [0]
Тема
0:03:02 [0]
Тема
0:06:04 [0]
Тема
0:04:34 [0]
Тема
0:05:04 [0]
Тема
0:04:02 [0]
Тема
0:01:17 [0]
Тема
0:01:50 [0]
Статии
0:08:18 [0]
Тема
0:07:34 [0]
Тема
0:08:04 [0]
Тема
0:14:02 [0]
Тема
0:14:13 [0]
Статии
0:03:07 [0]
Тема
0:01:00 [0]
Тема
0:01:39 [0]
Тема
0:12:06 [0]
Тема
0:11:17 [0]
Тема
0:06:28 [0]
Тема
0:11:09 [0]
Тема
0:06:50 [0]
Тема
0:00:55 [0]
Тема
0:05:16 [0]
Начална страница
0:00:00 [0]
Статии
0:09:26 [0]
Тема
0:12:45 [0]
Тема
0:14:35 [0]
Тема
0:12:01 [0]
Тема
0:07:56 [0]
Тема
0:03:29 [0]
Тема
0:13:07 [0]
Тема
0:07:05 [0]
Тема
0:03:53 [0]
Тема
0:02:01 [0]
Мнения на потребител
0:10:33 [0]
Тема
0:07:34 [0]
Тема
0:00:02 [0]
Тема
0:14:13 [0]
Тема
0:00:11 [0]
Тема
0:09:49 [0]
Тема
0:10:31 [0]
Тема
0:04:13 [0]
Тема
0:11:54 [0]
Потребителски профил
0:09:27 [1]
Тема
От Wishbone
Публикуваме пълния текст на писмото на Българската национална асоциация по подводна дейност изпратено до заместник-командващия на ВМС.

Изпращането на това писмо стана наложително след като се оказа, че кооперативния подход при създаването на Наредбата за водолазна и друга подводна дейност на практика не съществува. Резултатите от проведените редица консултативни срещи не се отразяват в текста на Проекта и по всичко изглежда, че организирането им е "прах в очите" и цели единствено да бъде отбелязано, че Наредбата е подготвена съвместно с водолазната общност.

От ВМС очевидно не осъзнават, че водолазната дейност е преди всичко "цивилна" дейност с рекреативен характер. Развитието на водолазния спорт е от съществено значение за развитието на туризма в България изобщо. Вместо това, проектът на Наредбата поставя под един знаменател и се мъчи да приложи едни и същи регулативни мерки по отношение на спортната водолазна дейност, обучението на водолази и професионалните водолазни работи. А над всички тях доминира водолазната дейност за нуждите на отбраната.

Така в крайна сметка неминуемо се получава един драконовски нормативен акт, подозрително напомнящ документите отпреди 30-на години. Вместо да създаде полезни правила за водолазите, Наредбата налага единствено ограничения, пред които всеки един спортен водолаз недоумява. Нещо повече, последният вариант на наредбата вече не се ограничава до водолазната дейност, а въвежда уведомително- разрешителен режим за всякаква подводна дейност.

Документите можете да обсъдите във форума ТУК.

-----------------------------------------------


БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ
бул. Сливница 2, Фестивален и конгресен център, 9000 Варна
Тел.: (052) 370 487

Изх.№ 01-01-2008
17.01.2008г.

До: Зам. Командващия на ВМС
Контраадмирал С. Цеков


Уважаеми г-н Контраадмирал,


Както Ви е известно Българската национална асоциация по подводна дейност е една от организациите инициирали създаването на Наредба за реда за извършване на водолазна дейност, съгласно чл.27 и чл.79 от ЗМПВВПП и активно участва в обсъжданията организирани от ВМС (на 11.04. и на 17.05.2007г.) Смятаме, че с участието си сме помогнали за формирането на текстове в интерес на създаване на добър ред и ефективен контрол на водолазната дейност по Българското черноморско крайбрежие и вътрешните водни пътища на РБългария.
На нашите срещи бяха обсъдени два варианта на Наредба и на последната от тях беше отбелязано чувствително съвпадение в позициите на участниците.
Като координираща организация и главен изпълнител на Проекта, ВМС се ангажира да организира още едно обсъждане. След проведени разговори с кап.ІІр. н.Димитров и кап.Ір. Коларов ни беше заявено, че не се предвиждат други обсъждания, изработен е окончателния Проект и същия е изпратен за одобрение в ГЩ на МО. Проекта ни беше предоставен за информация.
След детайлно запознаване с Проекта установихме следното:
1. Променени са изцяло заглавието, смисъла и съдържанието на разглежданите до този момент варианти.
2. Включени са нови раздели ІV,V и VІ, които нямат нищо общо с целта на Наредбата, така, както е определена от чл.27 и чл.79 от ЗМПВВПП.
3. Текстовете на раздели ІV,Vи VІ са изключително некомпетентно съставени. Представляват механично преписани постановки от безнадежно остарели нормативни актове (основно от Правилника за леководолазната дейност, издаден с разпореждане №315 на МС на НРБ от 06.05.1963г.)
По този начин българската общественост се въвежда в заблуждение относно гласността и демократичността при обсъждане на Проекта. Предложения ни за информация вариант няма нищо общо с обсъжданите до сега.
Всичко това ни принуди да проведем на 12.01.2008г. разширено съвещание на УС на БНАПД с инструкторския състав на Асоциацията и водолазни инструктори от други сдружения и водолазни клубове.
След обстойно обсъждане на Проекта, участниците в срещата изработиха и гласуваха становище, което прилагаме.
Надявам се, че ще вземете под внимание направените забележки.

С уважение
Илия Кръстев
Зам.председател на БНАПД


-----------------------------------------------------


РЕШЕНИЕ

на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12.01.2008г.
в гр. Варна.
На свое заседание на 12.01.2008г. инструкторския състав на БНАПД и представители на други водолазни организации и клубове разгледа Проект за Наредба за водолазна и друга подовдна дейност и взе следното решение:
І. Счита за напълно неуместно, непрофесионално и несъобразено със закона включването на Разделите ІV, V и VІ в Проекта за Наредба
МОТИВИ:
1. Подменят смисъла на чл.27 и чл.79 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища, създават нови положения и излизат от рамките на Наредбата по своя характер.
2. Раздели ІV,V и VІ са съставени непрофесионално, с груби грешки и противоречия, не съответстват на съвременната европейска нормативна база и водолазна практика.
3. Разработването на програми и методики за обучение на професионални водолази е регламентирано от Закона за професионалното образование и обучение и се контролира от Министерството на образованието и науката.
Мерките за здравословни и безопасни условия на труд при водолазна работа и контрола за спазването им е прерогатив на МТСП и МЗ.
4. Мерките за безопасност и учебните програми за спорт, туризъм и развлечения са определени от международни организации като CMAS, PADI, NAUI и др., а на регионално ниво се контролират от местните структури на тези организации, които са неправителствени по своя характер, каквато е БНАПД. Съществуват европейски стандарти, които са приети като БДС, регламентиращи правилата за работа на организациите доставчици на спортни и рекреационни водолазни услуги, както и изискванията за обучение на всички нива на водолази и водолазни инструктори.
5. Възлагането на контрола върху обучението на водолази и организацията на водолазните дейности на МО и МВР няма да бъде прието от Европейския съюз. Същото не е свойствено и е извън функциите на ИА”Морска администрация”. Водолазите не са морски лица.

ІІ.Счита за необходимо да се извърши следната промяна в наименованието на Наредбата и в текстовете на Раздели І,ІІи ІІІ както следва:
1. Наименованието на Наредбата да стане “Наредба за реда за извършване на водолазна дейност”
Мотиви:
Това наименование най-точно и пълно съответсва на чл.27 и чл.79 от ЗПМВВПП.
2. От чл.1 да отпадне думата “условията”. В допълнителните разпоредби да се даде определение на понятието “друга подводна дейност”.
Мотиви:
В настоящата си редакция чл.1 е с неясна формулировка, което дава възможност за произволни тълкувания и не съответства на чл.27 и чл.79 от ЗМПВВПП. Ако не се даде точно и пълно тълкувание на израза “друга подводна дейност”, за такава може да се счита и измерването на температурата на водата под повърхността й.
3. Законосъобразността на чл.3,т.2 може да се оцени само след като се опишат условията за издаване на “свидетелство за годност за водолазна дейност” на упоменатите плавателни средства, както и изискванията на които те трябва да отговарят. За сега такива изисквания и условия не съществуват.
4. Вероятно в текста на чл.3,т.4 е допусната грешка, тъй като няма основание да се забранява “извършване на водолазна дейност за спорт туризъм и развлечение в обявените в Приложение 1 постоянно действащи полигони за подготовка на водолази”.
Предлагаме текста в чл.3,т.4 да стане:
“Извършване на водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение в районите, обхващащи системата за движение в морските пространства на РБългария, котвените стоянки, рейдовете и временно обявените в Известие до морплавателите забранени райони”.
Мотиви:
Подготовката на водолази е вид водолазна дейност и не е логично тя да се забранява в полигоните, определени за това. Предложената промяна е в съответствие с принципа “всичко е разрешено, забранено е само това, което е изрично упоменато.”
5. Чл.3,т.5 да добие следната редакция:
“Временно извършване на водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечения в археологическите резервати и фотографирането на обявени археологически обекти. Временната забрана се обявява в Известие до мореплавателите.”
Мотиви:
Мотивите са както в т.4. Трябва да се изхожда от принципа “всичко е разрешено, забранено е само това, което е специално оповестено”.
6. Наименованието на раздел ІІ не съответства на текстовете в този раздел.
В наименованието съществува израза “водолазна и подводна дейност”, докато в текстовете се коментира само водолазната дейност, с изключение на чл.9,т.3
7. Чл.7,т.1 да отпадне. На негово място да се запише чл.8, като се добави израза “включително за обучение”, между думите “развлечения” и “ведомствата”.
Чл.9 става чл.8, чл.10 става чл.9 и т.н.

Мотиви:
В досегашния му вид чл.7,т.1 позволява произволно и неточно тълкуване. Предлаганата корекция ще премахне този недостатък. Трябва да е ясно, че обявяването на полигони за подготовка на водолази става само при изрично желание на организацията (клубът), която (който) подготвя водолази.
8. Забележки към раздел “Допълнителни разпоредби”
8.1. Не може “съоръжения управлявани от разстояние”, упоменати в т.3 да се причисляват към водолазната дейност.
8.2. При изброяването на различните видове водолазни работи да се добави определението “водолазна работа, свързана с риболов, култивиране на морски организми и картиране на подводни хабитати”.


Забележка:
Под раздел ІV, V и VІ имаме предвид следните раздели:
“Обучение, квалификация и сертифициране”;
“Медицински надзор и осигуряване”(без текст);
“Организация на леководолазните спускания”.
Това уточнение е необходимо, тъй като съществуват два раздела с номер “V”.

Решението е взето от следните специалисти и водолазни инструктори:


1. Илия Раев – Председател на БНАПД – CMAS* водолазен инструктор;
2. Илия Кръстев – Зам. Председател на БНАПД – CMAS*** водолазен инструктор, PADI – OWSI;
3. Стефан Стефанов – CMAS** водолазен инструктор;
4. Симеон Гатев – клуб “Монисуб” – CMAS** водолазен инструктор;
5. Мирослав Славчев - клуб “Монисуб” – CMAS** водолазен инструктор;
6. Румен Калев - CMAS** водолазен инструктор, PADI-OWSI;
7. Стамен Стаменов – клуб “Арапя”,CMAS** водолазен инструктор;
8. д-р Петър Ганчев – член на УС на БНАПД, специалист по хипербарна медицина;
9. Камен Попов – CMAS** водолазен инструктор;
10. Христо Чолаков – “Дайв Груп” ООД, CMAS* водолазен инструктор;
11. Агнес Георгиева – водолазен инструктор;
12. Ангел Георгиев - CMAS** водолазен инструктор, PADI staf instructor
13. Венцислав Венков – “Аквапром”ООД, професионален водолаз;
14. Антон Ангелов – “Дайв Груп” ООД, CMAS* водолазен инструктор
15. Симеон Кръстев - CMAS** водолазен инструктор;
16. Любен Ловчев - CMAS* водолазен инструктор
17. Деян Медникаров – “Дайв Про”ООД, CMAS** водолазен инструктор;
18. Валери Жеков – РВГ, професионален водолаз;
19. Владимира Арнаудова – гр.Бургас;
20. Антон Кръстев - CMAS**водолазен инструктор;
21. Орлин Цанев – PADI Dive Master;
22. Мирослав Маринов – гр.Варна, водолаз;
23. Асен Цветков – гр.Варна, водолаз;
24. Цветан Ганчев – Клуб “Приятели на морето”, CMAS* водолазен инструктор;
25. Симеон Гатев – клуб “Аква-Суб”, CMAS** водолазен инструктор;
26. проф. И.Лазаров – специалист по международно морско право – ВСУ;
27. Георги Узунов – клуб “Командос”, CMAS** водолазен инструктор;
28. Димитър Димитров – клуб “Командос”, CMAS** водолазен инструктор;
29. Кирил Кирилов – клуб “Командос”, CMAS* водолазен инструктор;
30. Пламен Спасов - CMAS** водолазен инструктор;
31. Сава Велинов - CMAS** водолазен инструктор;
32. Емил Каратопраклиев - CMAS** водолазен инструктор, PADI – OWSI;
33. Агоп Сренц – водолазен инструктор;
34. Костадин Георгиев – клуб “Crazy shark”, CMAS** водолазен инструктор;
35. Георги Владков – клуб “Crazy shark”, CMAS** водолазен инструктор;
36. Емилиан Пенев – “Дайв Про” ООД, CMAS** водолазен инструктор;
37. Светослав Костадинов – член на УС на БНАПД, CMAS** водолазен инструктор;
38. Драгомира Димитрова – член на БНАПД.
39. д-р Лилия Ганева – клуб “Монисуб”
40. Георги Пенев – “Дайв Про” ООД- CMAS* водолазен инстуктор.
-------------------------------------

Документите можете да обсъдите във форума ТУК.
Видяна: 2097 Коментари: 0
0
Коментари
Нови Продукти
Picasso French Trident

Цена: 35.00 Лв.
Spearfishing